השיטה

ארכיטקטורה בביטוי אישי

ארכיטקטורה בביטוי אישי – המוטו

כל פרויקט מיוחד – ממוקם במקום מסוים ולו לקוח בעל אופי ייחודי. לכן, בנוסף לפרקטיקה והאסתטיקה ברמה גבוהה, הפרויקט חייב להקרין את רוח האדם והמקום.

ארכיטקטורה בביטוי אישי – המטרה

המטרה היא לספק ללקוח מקום בדמותו ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

ארכיטקטורה בביטוי אישי – הגישה

במהלך השנים פיתחתי גישה, לפיה אפשר לתרגם אופי של אדם או חברה – לעיצוב ולמבנה. אדריכלות בביטוי אישי מתרגמת אופי אנושי לחלל, צורה, חומר, צבע ואור. אפשר ללמוד על כך בספר "בית בדמותך" שכתבתי בנושא. בספר דוגמאות מצולמות ומוסברות של עבודות שלי ושל אדריכלים נוספים מכל רחבי העולם. הספר מסביר הצורה בהירה ומפורטת איך ליישם את גישת הארכיטקטורה בביטוי אישי בכל פרויקט.


“WE SHAPE OUR BUILDINGS, THEREAFTER THEY SHAPE US.”

-Winston Churchill